دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید کنتور و رگولاتور گاز

مناقصه

1397.1166

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان شمالی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.