دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید لوله پلی‌اتیلن گازی

مناقصه

1397.1167

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان شمالی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.