دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مربوط به خرید 13584 دست البسه حراست شامل پیراهن و شلوار و کلاه و غیره

مناقصه

1397.1170

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.