سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تعمیرات بازوهای بارگیری اسکله شرقی و غربی جزیره خارگ آگهی مناقصه م.ع.پ/96/035

مناقصه

1397.1172

شرکت ملی نفت ایران / شرکت پایانه های نفتی ایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.