دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید Activated mdea (amdea) (97.004)

مناقصه

1397.1175

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گاز ایلام

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گاز ایلام / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.