دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه 96143 در خصوص خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات سیستم ذخیره‌سازی، پشتیبان‌گیری، سرمایش مرکز داده زیرساختی شبکه و امنیت

مناقصه

1397.1163

شرکت ملی نفت ایران / مدیریت اکتشاف

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.