شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه 97103 درخصوص نگهداری و پشتیبان‌گیری نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، شبکه و امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات

مناقصه

1397.1169

شرکت ملی نفت ایران / مدیریت اکتشاف

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.