دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تامین خدمات H2S

مناقصه

1397.1178

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.