دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مزایده از رده خارج(مزایده عمومی 97/500/2512)-منطقه شمالغرب

مزایده

1397.1191

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.