شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

قطعات یدکی شیرهای توپی ABV

مناقصه

1397.1199

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / شرکت بهره برداری نفت وگاززاگرس جنوبی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.