دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تهیه و طبخ غذا(آگهی مناقصه عمومی 97/300/2521)-منطقه جنوب شرق

مناقصه

1397.1204

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.