سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 7 سال 97 مربوط به مقاوم سازی و توسعه شبکه گاز شهرستانهای دیلم و گناوه به طول تقزیبی 25 کیلومتر و 1450 فقره انشعاب پلی اتیلن

مناقصه

1397.1213

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گازاستان بوشهر

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.