دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار های نفت 1-شهید احمدی روشن 2- رفسنجان 3- سیرجان

مناقصه

1397.1164

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه کرمان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.