دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 321 تامین قطعات یدکی AIR-O-UNION

مناقصه

1397.1192

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.