دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 320 تامین قطعات یدکی پمپ

مناقصه

1397.1197

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.