شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 295 تامین قطعات یدکی گیربکس

مناقصه

1397.1198

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.