دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مربوط به خرید 5 دستگاه پرس هیدرولیک 100 و 200 تن

مناقصه

1397.1206

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.