دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام خدمات امداد، تعمیرات و بهره برداری نواحی 1 و 2 یزد

مناقصه

1397.1210

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان یزد

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.