دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

فراخوان شناسایی نمایندگان فروش فضای غرفه های بخش خارجی نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی تهران

فراخوان

1397.1217

شرکت ملی نفت ایران / واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.