دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای 26800متر لوله گذاری پلی اتیلن 60psi جهت گازرسانی به روستاهای محور چغاگرگ شهرستان الیگودرز

مناقصه

1397.1214

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان لرستان

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.