دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای 7200متر لوله گذاری پلی اتیلن 60psi و 250psi جهت گازرسانی به 5 واحد صنعتی – تولیدی شهرستان الشتر

مناقصه

1397.1223

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان لرستان

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.