دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مربوط به خرید 2 دستگاه شاسی کامیون 4×6 با تجهیزات اتش نشانی و 3 دستگاه شاسی کامیون 6×4 با تجهیزات ویژه تانکر حمل اب پمپ دار

مناقصه

1397.1229

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.