دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

واگذاری امور بهره برداری شرکتی قصرشیرین

تجدید مناقصه

1397.1248

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه کرمانشاه / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.