شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

فروش کالاهای مازاد موجود در انبار طرهای ساختمانی شهرک بعثت وفروش اقلام ضایعاتی موجود در انبار طرهای ساختمانی شهرک بعثت

مزایده

1397.1416

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران / منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.