شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه واگذاری حجمی عملیات سرویس های صنعتی

مناقصه

1397.1528

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه خراسان رضوی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.