شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه فولادی ... محور جوانمرد شهرستان بوکان ( 2201/97/13 )

مناقصه

1397.1608

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان آذربایجان غربی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.