شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

1- خریدتیوپ های سوپرهیتربویلرهای فاز 1 2- خرید 500 تن ماده شیمیایی MDEA

مناقصه

1397.1600

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گاز فجرجم

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.