شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مزایده فروش اقلام از رده خارج و اسقاطی

مزایده

1397.1620

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه تهران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.