شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

عملیات گاز رسانی به شهرک صنعتی الغدیر (pc)

مناقصه

1397.1623

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان قم

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.