شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خدمات تنظیفات و فضای سبز

مناقصه

1397.1667

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گاز پارسیان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.