شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

ساخت مبدل جدید واحد 11 و ساخت سه عدد shell

مناقصه

1397.1626

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت امام خمینی )ره ( شازند

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.