شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خط انتقال گاز گورزین لافت بندر عباس

تحصیل اراضی

1397.1627

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.