شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مزایده فروش 16 واحد آپارتمان اداری در منطقه آزاد کیش به شماره 02-97

مزایده

1397.1636

شرکت ملی نفت ایران / واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.