شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

بارگیری،حمل و تخلیه 44400000 لیتر نفتگاز از مبادی توزیع بوشهر/ماهشهر به منطقه بهرگان

مناقصه

1397.1638

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.