پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی شماره 97/17 مربوط به پروژه فاز سوم نزدیک رسانی شبکه توزیع گاز و خط تغذیه به صنایع سطح استان به صورت PC+ F

مناقصه

1397.1646

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.