شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی 97/18 مربوط به پروژه تامین و نصب و تعویض کنتور ورگلاتور جزء محور شهرستانهای اهر ، سراب ، میانه

مناقصه

1397.1647

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.