شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خدمات جنبی دفتری، رانندگی و فناوری اطلاعات

مناقصه

1397.1659

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / ستادپالایش وپخش

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.