شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای عملیات بتن ریزی تعدادی از منازل ناحیه شرقی 96/104و96/106

مناقصه

1397.1649

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.