شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پروژه طراحی و نصب slug catcher کارخانه گاز اسفند منطقه سیری

مناقصه

1397.1654

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.