شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار

مناقصه

1397.1657

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / ستادپالایش وپخش

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.