شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

طرح ریزی، پیاده سازی و مانیتورینگ سیستم مدیریت یکپارچه دارایی‌های فیزیکی" به روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت (QCBS) مطابق آیین نامه خرید خدمات مشاوره

مناقصه

1397.1691

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت و گاز پارس

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.