شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پروژه گازرسانی به روستاهای عمو کندی ، دربند ، سراب ، یاستی بلاغ ، قره کهریز ، امیرلو ، امام کهریز و بصرک از توابع شهرستان خدابنده (از توابع استان زنجان)

مناقصه

1397.1648

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان زنجان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.