شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

، پروژه گازرسانی به روستاهای قیاس کندی ، اردهین ، قره محمد ، داش بلاغ و غلام ویس از توابع شهرستان خدابنده(استان زنجان)

مناقصه

1397.1661

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان زنجان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.