شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه شماره 978013 (تامین کالا و اجرای سیستم حفاظت در برابر صاعقه برای تعداد 13 مخزن از مخازن میعانات نفتی پالایشگاه)

مناقصه

1397.1673

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گازشهیدهاشمی نژاد

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.