شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

کابل 97/L/11

مناقصه

1397.1674

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.