شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مدیریت بر اطلاعات آرشیو فنی و خدمات تولید محتوای الکترونیک و تصویر برداری از مدارک منطقه 9 گازرسانی-مناقصه عمومی ( یک مرحله ای ) به شماره 5/0032-97

مناقصه

1397.2061

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.