چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

فراخوان مناقصه عمومی 97-0022 در خصوص انجام خدمات خودرویی ( هدایت و نگهداری ) خودروهای سنگین اداره ترابری شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

مناقصه

1397.2107

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازمسجدسلیمان

عنوان اندازه (KB)
آگهی - 97-0022 684.61 266005a9-dc8e-492e-9aa6-d007a624890c.jpg
آگهی - 97-0022 684.61 f581347b-0d47-4b0d-9b1a-0612c18e19db.jpg