شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

فراخوان مناقصه عمومی 97-0022 در خصوص انجام خدمات خودرویی ( هدایت و نگهداری ) خودروهای سنگین اداره ترابری شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

مناقصه

1397.2107

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازمسجدسلیمان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.