شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه شماره 97.27 مربوط به پروژه احداث شبکه توزیع گاز 16 روستای شهرستان کلیبر

مناقصه

1397.2132

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.