شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تعمیر و بازسازی و جوان سازی دو مجموعه کامل نازل گایدون توربین NEVESKI مدل GTK10-3

مناقصه

1397.2113

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه دوعملیات انتقال گاز / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.