چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انتشار آگهی تحصیل اراضی طرح احداث خط لوله 14 اینچ انتقال فرآورده های نفتی تبریز/ ارومیه( چاپ نوبت دوم )

تحصیل اراضی

1397.2148

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی مهندسی وساختمان نفت ایران

عنوان اندازه (KB)
آگهی - کروکی تحصیل اراضی 146.10 cf01ff10-8992-4f85-92f0-9248de66359e.jpg
آگهی - آگهی تحصیل اراضی 14 اینچ تبریز ارومیه 97-2 253.09 a9599759-5497-43a0-81e6-9a22517476da.jpg